2011

<< Klikněte pro zobrazení obsahu >>

  Aktuality >

2011

hmtoggle_plus1Nový metodický pokyn HPPS
hmtoggle_plus1Dokončení předběžného vyhodnocení povodňových rizik
hmtoggle_plus1Plán výzev OPŽP na rok 2012
hmtoggle_plus1Stanoviska MŽP - odborného garanta - k závěrečnému vyhodnocení akce podpořené z podoblasti podpory 1.3.1 OPŽP
hmtoggle_plus1Úseky toků v oblastech s významným povodňovým rizikem
hmtoggle_plus1Lokální výstražné a varovné systémy v ochraně před povodněmi
hmtoggle_plus1Změna termínů seminářů
hmtoggle_plus1Semináře "Dotace na omezování rizika povodní z Operačního programu Životní prostředí – Lokální výstražné systémy"
hmtoggle_plus1Semináře ,,Evidence záplavových území v Povis''
hmtoggle_plus1Informace pro žadatele o dotace k otevření 27. výzvy
hmtoggle_plus1Riziková území při přívalových srážkách v ČR
hmtoggle_plus1Ochrana před povodněmi Brno 2011, 24. - 26. 5. 2011, Brno
hmtoggle_plus1Vyhodnocení povodní v květnu a červnu 2010, 14. 2. 2011, Olomouc
hmtoggle_plus1Dodatečné informace k výzvě pro oblast podpory 1.3 omezování rizika povodní

Aktuality > 2011

   | tisk | nahoru |

Soubor: 2011.htm, aktualizován: 29.12.2011, publikován: 27.06.2022