2015

<< Klikněte pro zobrazení obsahu >>

  Aktuality >

2015

hmtoggle_plus1Zpracování podkladové analýzy a evidence lokálních varovných systémů - zdrojů informací s automatickým pozorováním
hmtoggle_plus1Schválení plánů pro zvládání povodňových rizik
hmtoggle_plus1Odstávka serverů POVIS
hmtoggle_plus1Informace pro příjemce podpory projektů podoblasti podpory 1.3.1 k Závěrečnému vyhodnocení akce
hmtoggle_plus1Vypořádání připomínek k plánům pro zvládání povodňových rizik
hmtoggle_plus1Aktualizace dokumentů k aktivitám OPŽP v rámci cílů 1.3 a 1.4
hmtoggle_plus1Setkání s vodoprávními úřady 29. - 30. dubna 2015, Nové Město na Moravě
hmtoggle_plus1Pokyny pro tvorbu identifikátorů hlásných profilů, srážkoměrů a vodních nádrží
hmtoggle_plus1Postup pro založení hlásného profilu nebo srážkoměru v projektové žádosti OPŽP (návrhový hlásný profil)
hmtoggle_plus1Evidence koncových prvků VIS
hmtoggle_plus1Zveřejnění dokumentů k aktivitám OPŽP v rámci cílů 1.3 a 1.4
hmtoggle_plus1Aktualizace metodiky odboru ochrany vod, která stanovuje postup komplexního řešení protipovodňové a protierozní ochrany pomocí přírodě blízkých opatření
hmtoggle_plus1Metodiky platné pro projekty podané do výzev v r. 2015, Aktivita 1.4.2
hmtoggle_plus1Informativní on-line zobrazení dat POVIS
hmtoggle_plus1Aktualizace mapového serveru Webmap
hmtoggle_plus1Plány pro zvládání povodňových rizik

Aktuality > 2015

   | tisk | nahoru |

Soubor: 2015.htm, aktualizován: 08.11.2017, publikován: 27.06.2022