2016

<< Klikněte pro zobrazení obsahu >>

  Aktuality >

2016

hmtoggle_plus1Setkání s vodoprávními úřady 13. - 15. září 2016, Nové Město na Moravě
hmtoggle_plus1Možnosti řešení vsaku dešťových vod v urbanizovaných územích v ČR
hmtoggle_plus1Plány pro zvládání povodňových rizik - opatření obecné povahy

 

hmtoggle_plus1Studie PPO OPŽP zpracované v letech 2007-2013

Aktuality > 2016

   | tisk | nahoru |

Soubor: 2016.htm, aktualizován: 07.10.2016, publikován: 27.06.2022