Dokumenty MŽP

<< Klikněte pro zobrazení obsahu >>

  Ke stažení >

Dokumenty MŽP

Informační letáky a postery k povodňové problematice a jejímu financování prostřednictvím OPŽP (materiály jsou upraveny k tisku)

1.3.1 OPŽP rok 2010 (PDF 242 KB)

1.3.1 OPŽP rok 2011 (PDF 86 KB)

Předpovědní povodňová služba (PDF 1,4 MB)

Hlásná povodňová služba (PDF 803 KB)

Povodně (PDF 5,4 MB)

Typy povodní (PDF 2,7 MB)

Přívalové povodně (PDF 1,9 MB)

Předběžné vyhodnocení povodňových rizik - info leták (PDF 6,6 MB)

Mapy povodňového nebezpečí – poster v ČJ (PDF 557 KB))

Mapy povodňových rizik – poster v ČJ (PDF 2,1 MB)

 

Prezentace k tématům přednesených na setkání odboru ochrany vod MŽP s vodoprávními úřady, které proběhlo ve dnech 30.11. - 2.12.2011 v Milíně u Příbrami.

1. Implementace povodňové směrnice v ČR (PPT 6,5 MB))

2. Povodňový informační systém v roce 2011 (PPT 311 KB)

3. Možnosti dotací z oblasti podpory 1.3 OPŽP (PPT 12,6 MB)

4. Digitální povodňový plán Ústeckého kraje (PPS 42,7 MB)

5. Povodňová služba ČHMÚ (PPT 12,7 MB)

6. Informace o stavu prací na II. plánovacím cyklu (PPT 925 KB)

7. Práce ČIŽP (6,1 MB)

8. Novela vyhlášky č. 432/2001 Sb. (PPT 720 KB)

9. Nařízení vlády č. 416/2010 Sb. a metodický pokyn (PPT 7,8 MB)

10. Nové legislativní předpisy v oblasti koupacích vod (PPT 1,2 MB)

11. Spolupráce ČR na hraničních vodních tocích (4,5 MB)

12. Spolupráce ČR v oblasti vod na základě mezinárodních smluv (9,8 MB)

13. Spolupráce s rakouskou hydrologickou službou (29,1 MB)

14. Obnova rybníka Jordán v Táboře (12,6 MB)

15. TBD, poruchy sypaných hrází a sanační opatření (PPT 36,4 MB)

16. Varovný informační systém obyvatelstva pro město Domažlice (PPT 11,3 MB)

Soubor: download_mzp.htm


Ke stažení > Dokumenty MŽP

   | tisk | nahoru |

stránka aktualizována: 18.01.2012, publikována: 28.05.2017