OPŽP 2007-2013

<< Klikněte pro zobrazení obsahu >>

 

OPŽP 2007-2013

Připravovaná výzva OPŽP

Kritéria pro hodnocení projektů

Požadavky na projektovou dokumentaci pro podání žádosti o poskytnutí podpory z prostředků Operačního programu Životní prostředí na zpracování projektů spadajících do podoblasti podpory 1.3.1 (PDF 207 KB, editovatelný dokument: ZIP 552 KB)

Požadavky na projektovou dokumentaci projektů podpořených z podoblasti podpory 1.3.1 OPŽP pro vydání stanoviska MŽP – odborného garanta OP 1.3.1 k závěrečnému vyhodnocení akce (ZVA) (PDF 212 KB, editovatelný dokument: ZIP 553 KB)

Kritéria hodnocení projektů pro 27. výzvu

Kontakty na pracovníky státních podniků Povodí a ČHMÚ k vydávání stanovisek

Povinné přílohy žádosti o dotace (ZIP 8 KB)

Výklad k povinným přílohám žádosti o dotace (PDF 324 KB)

Způsobilé a nezpůsobilé výdaje (ZIP 12 KB)

Metodika pro tvorbu digitálních povodňových plánů (web)

Metodika pro určení nákladové efektivnosti projektů digitálních povodňových plánů a Ceník dPP (ZIP 2 MB)

Vzorová projektová dokumentace pro tvorbu map povodňového nebezpečí a map povodňových rizik (ZIP 553 KB)

Vzorový projekt pro tvorbu digitálního povodňového plánu ORP

Další nezbytné informace a dokumenty pro žadatele o podporu jsou na webových stránkách OPŽP www.opzp.cz

Doporučení pro přípravu výběrových řízení pro budování lokálních výstražných systémů (LVS) (PDF 250 KB),
Zásady budování a provozu lokálních výstražných systémů (PDF 213 KB)
Zásady budování bezdrátových místních informačních systémů (BMIS) (PDF 221 KB)

Lokální a varovné systémy v ochraně před povodněmi (PDF 4,9 MB)


   | tisk | nahoru |

Soubor: download_OPZP_2007.htm, aktualizován: 08.10.2021, publikován: 08.03.2023