Specifický cíl 1.3

<< Klikněte pro zobrazení obsahu >>

  OPŽP 2014-2020 >

Specifický cíl 1.3

Aktivita 1.3.1:

Dokumenty odboru ochrany vod k podporované aktivitě:

Podklad pro žádost o poskytnutí dotace: podklad_131.docx

Komentář k samostatné příloze: Komentar.docx

Popis projektu (razítko projektu): Popis_projektu.xlsx

Seznam výstupních dat – přehled: Seznam_vystupnich_dat.xlsx

Vzorový shapefile: vzorove_shp.zip

Aktuální metodiky, které stanoví postup při navrhování přírodě blízkých protipovodňových opatření:

Metodika odboru ochrany vod, která stanovuje postup komplexního řešení protipovodňové a protierozní ochrany pomocí přírodě blízkých opatření (Věstník MŽP, 2008 – částka 11, PDF)

Přírodě blízké úpravy vodních toků v intravilánech a jejich význam v ochraně před povodněmi (Tomáš Just, Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, 2010, PDF)

 

Aktivita 1.3.2:

Dokumenty odboru ochrany vod k podporované aktivitě:

Podklad pro žádost o poskytnutí dotace: podklad_132.docx

Vzorový shapefile: vzorove_shp.zip

 

Informační leták k podporovaným opatřením: 132_VSAK_letak.pdf

Další informace:

Možnosti řešení vsaku dešťových vod v urbanizovaných územích v ČR:

Metodika vsakování dešťových vod: vsak_destovych_vod.pdf

Mapa potenciálního vsaku ČR: mapa_potencialniho_vsaku.zip

Aktivita 1.3.3:

Dokumenty odboru ochrany vod k podporované aktivitě:

Podklad pro žádost o poskytnutí dotace: podklad_133.docx

Komentář k samostatné příloze: Komentar.docx

Popis projektu (razítko projektu): Popis_projektu.xlsx

Seznam výstupních dat – přehled: Seznam_vystupnich_dat.xlsx

Aktuální metodiky, které stanoví postup při navrhování přírodě blízkých protipovodňových opatření:

Metodika odboru ochrany vod, která stanovuje postup komplexního řešení protipovodňové a protierozní ochrany pomocí přírodě blízkých opatření (Věstník MŽP, 2008 – částka 11, PDF)

Přírodě blízké úpravy vodních toků v intravilánech a jejich význam v ochraně před povodněmi (Tomáš Just, Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, 2010, PDF)

Návrh a realizace suchých nádrží z pohledu TBD (Jaromír Říha, Miloš Sedláček, Petr Smrž, Radek Veselý, Stanislav Žatecký, MŽP 2014, PDF)


OPŽP 2014-2020 > Specifický cíl 1.3

   | tisk | nahoru |

Soubor: download_OPZP_2014_13.htm, aktualizován: 08.10.2021, publikován: 27.06.2022