Vyhodnocení povodní

<< Klikněte pro zobrazení obsahu >>

 

Vyhodnocení povodní

(připravuje se)

Vodní zákon č. 254/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, upravuje způsob dokumentace a vyhodnocení povodní. Zpracování zprávy o povodni je zákonem uloženo povodňovým orgánům obcí, krajů a správcům povodí do 3 měsíců po ukončení povodně, v případě potřeby rozsáhlejších dokumentačních prací do 6 měsíců. Tyto zprávy jsou dostupné u jejich autorů.

V případě rozsáhlých a extrémních povodní jsou zpracovávány komplexní projekty Vyhodnocení povodní. Předmětem těchto projektů jsou všechny aspekty povodňové situace, jejích příčin, průběhu, provedených opatření a jejich účinnosti, sociálních, zdravotních a ekonomických důsledků. Nositelem projektů je Ministerstvo životního prostředí, které je jako ústřední povodňový orgán pověřeno §81 vodního zákona zajišťováním průzkumných a dokumentačních prací většího rozsahu.

Komplexní projekty byly zpracovány pro následující povodně:

Vyhodnocení povodní v červnu 2013

Vyhodnocení povodní v srpnu 2010

Vyhodnocení povodní v květnu a červnu 2010 (ZIP 101 MB)

Vyhodnocení přívalových povodní v červnu a červenci 2009 na území České republiky

Vyhodnocení jarní povodně 2006 na území ČR

Vyhodnocení katastrofální povodně v srpnu 2002

Vyhodnocení povodňové situace v červenci 1997

 

http://voda.chmi.cz/pov/index.html


   | tisk | nahoru |

Soubor: download_povodne.htm, aktualizován: 23.12.2018, publikován: 10.05.2022