Komise

<< Klikněte pro zobrazení obsahu >>

  POVIS > Digitální povodňová kniha > Podoba digitální povodňové knihy >

Komise

V této části lze vybírat komise, jejichž údaje mají být zobrazovány společně s aktivní komisí a sestavovat skupiny adresátů zápisů. Aktivní komisi nelze vypnout.

K výběru jsou zobrazeny pouze podřízené komise, komise stejné úrovně a komise bezprostředně nadřízená, které jsou definovány v povodňovém plánu pro přihlášenou komisi. Vždy se lze připojit pro čtení údajů podřízených komisí. Komise na stejné úrovní nebo komise nadřízené mohou povolit stejné úrovně a podřízeným možnost připojení pro čtení. Pro rychlejší volbu je možné předem definovat "sady" komisí podle různých potřebných kritérií.

Sady povodňových komisí slouží pro

agregaci zobrazení zápisů v povodňových knihách

komunikaci mezi komisemi.

Základní sady povodňových komisí

komise obsažené v povodňovém plánu

nadřízené komise

podřízené komise

Sady povodňových komisí pro komunikaci

komise na vodním toku

komise po proudu vodního toku

a pod.

Sada podle zvolených hlásných profilů pro poskytování informací o stavu na hlásném profilu

Sada subjektů pro poskytování a získávání informací od subjektů

Příklad seznamu členů povodňové komise s detailem kontaktů (každý člen má právo editovat vlastní kontakty):

dpk_clenove_detail

Základní funkce pro přihlášenou povodňovou komisi

aktivace povodňové komise

seznam členů povodňové komise

kontaktní informace pro jednotlivé členy povodňové komise

prezenční listina

volba zapisovatelů do digitální povodňové knihy

Funkce zohledňující zvolenou sadu povodňových komisí

abecední rejstřík pro vyhledávání kontaktů členů zvolených povodňových komisí

vyhledávání členů povodňových komisí

aktualizace kontaktních údajů


POVIS > Digitální povodňová kniha > Podoba digitální povodňové knihy > Komise

   | tisk | nahoru |

Soubor: dpk_komise.htm, aktualizován: 23.06.2017, publikován: 10.05.2022