Přihlášení

<< Klikněte pro zobrazení obsahu >>

  POVIS > Digitální povodňová kniha > Podoba digitální povodňové knihy >

Přihlášení

Přístup do Digitální povodňové knihy bude neveřejný ve dvou základních úrovních:

podle ID komise a hesla komise
tento způsob je určen pouze pro čtení zápisů

podle ID člena komise a jeho hesla
tento způsob umožní přístup ke všem funkcím podle statutu uživatele

Spolupráce více uživatelů

K verzi aplikace, registrované pro komisi se může z více počítačů přihlásit libovolný počet členů této komise. Jejich zápisy mohou před odesláním do centrálního systému podléhat autorizaci jednoho pověřeného člena, aby se zabránilo případným duplicitám informací. I neautorizované zápisy ale zůstávají zapsány v databázi povodňové knihy.

Přihlašovací řádek

Přihlašovací řádek je trvale zobrazen.

A – informace o aktuálním datu a čase. Může být doplněno odkazem na synchronizaci času počítače s časovým serverem.

B – pole pro přihlášení komise a individuální přihlášení člena.

 

Komise

má práva pro čtení povodňové knihy v rozsahu dPP nebo územní působnosti.

Člen komise bez práva autorizace

má práva pro čtení povodňové knihy v rozsahu dPP nebo územní působnosti. Může pořizovat záznamy v povodňové knize, které však před odesláním jiné komisi nebo subjektu podléhají autorizaci.

Člen komise s právem autorizace

má práva pro čtení povodňové knihy v rozsahu dPP nebo územní působnosti. Může pořizovat záznamy v povodňové knize, které jsou automaticky autorizovány.

Nadřízená komise

má práva pro čtení záznamů povodňových knih podřízených povodňových komisí.

Člen nadřízené povodňové komise

má právo pro čtení záznamů povodňových knih podřízených povodňových komisí. Právo zápisu získává v případě převzetí činnosti podřízené povodňové komise.


POVIS > Digitální povodňová kniha > Podoba digitální povodňové knihy > Přihlášení

   | tisk | nahoru |

Soubor: dpk_prihlaseni.htm, aktualizován: 08.10.2021, publikován: 10.05.2022