Profily

<< Klikněte pro zobrazení obsahu >>

  POVIS > Digitální povodňová kniha > Podoba digitální povodňové knihy >

Profily

Obsahuje údaje o všech hlásných profilech definovaných v povodňovém plánu.

Zde je volitelné, které profily jsou v záhlaví, lze nastavit, že v záhlaví jsou automaticky nejrychleji rostoucí profily, nebo s dosaženým SPA a pod.

Základní údaje profilu a aktuální stav je přebírán z databází ČHMÚ, podniků povodí, případně z lokálních hlášení (profily C).

Tlačítkem [název profilu] se aktivuje formulář pro zápis a odeslání místního odečtu v případě poruchy přenosu dat, ledových bariér a pod.

Další poskytované údaje:

datum a čas zobrazených údajů

odpočítavání času od dosažení poslední tabulkové hodnyty SPA

rozbalovací seznam obcí po toku, pro něž je profil aktivní (možné použít barvu pro aktuální SPA v obci)


POVIS > Digitální povodňová kniha > Podoba digitální povodňové knihy > Profily

   | tisk | nahoru |

Soubor: dpk_profily.htm, aktualizován: 23.06.2017, publikován: 10.05.2022