Záhlaví

<< Klikněte pro zobrazení obsahu >>

  POVIS > Digitální povodňová kniha > Podoba digitální povodňové knihy >

Záhlaví

Záhlaví digitální povodňové knihy shrnuje důležité informace o situaci v oblasti působnosti povodňové komise.

Záhlaví povodňové knihy

Oblast záhlaví je rozdělena na tři informační bloky A-C:

A

Indikace stupně povodňové aktivity přihlášené komise textem a podkladovou barvou.

B

Informace o přihlášené komisi a o vybraných dalších komisích, jejichž aktivity jsou sledovány:

název přihlášené povodňové komise

seznam sledovaných podřízených povodňových komisí, nebo vybraného setu komisí

podkladová barva neutrální nebo modrá určuje, zda komise žádá o pomoc

C

Informační blok s nastavitelným obsahem

název profilu, stav a průtok (barva podkladu podle dosaženého SPA),

nebo rozdíl k úrovni SPA (mínus když stoupá, plus když klesá) a šipka tendence (zobáček /\ nahoru, \/ dolů nebo =)

lze nastavit, které profily jsou zobrazeny: vybrané, nebo podle dosaženého SPA, nebo podle změny stavu

alternativně:

údaje srážkoměrů (pro horské oblasti důležitější než údaje z profilů)

při agregovaných zobrazeních různých komisí koláčové grafy vyhlášených SPA, vyslaných žádostí o pomoc a pod.

při agregovaných zobrazeních různých komisí schematické mapy oblasti

 

Příklad záhlaví pro ORP při 3.SPA a vyžádané pomoci (sledovány jsou i údaje okolních komisí):

Příklad záhlaví pro ORP

 


POVIS > Digitální povodňová kniha > Podoba digitální povodňové knihy > Záhlaví

   | tisk | nahoru |

Soubor: dpk_zahlavi.htm, aktualizován: 23.06.2017, publikován: 10.05.2022