Digitální povodňový plán České republiky

<< Klikněte pro zobrazení obsahu >>

  POVIS > Digitální povodňové plány >

Digitální povodňový plán České republiky

je veřejně přístupný na internetu, v neveřejné distribuci pro kraje, ORP a obce obsahuje:

Mapový server pro práci s dPP na lokálním počítači umožňující provoz dPP na Internetu, Intranetu, nebo lokálním počítači to přímo z CD/DVD bez nutnosti instalace.

Obecný mapový projekt dPP ČR naplněný základními daty

mapové podklady (rastrové mapy 1:1000000 až 1:10000, ortofotomapa)

vodní toky a rozvodnice

vodní díla I. až III. Kategorie

srážkoměry

záplavové čáry a aktivní zóny

mapa postupových dob

místa ledových jevů

kontakty povodňových komisí (přístup chráněn heslem)

kontakty důležitých organizací

další datové vrstvy

Povodňový plán ČR je distribuován

Členům Ústřední povodňové komise

Členům Pracovního štábu Ústřední povodňové komise

Předsedům krajských povodňových komisí

Českému hydrometeorologickému ústavu – předpovědní hlásné službě

Státním podnikům Povodí Vltavy, Povodí Ohře, Povodí Labe, Povodí Moravy a Povodí Odry

Na vědomí též Úřadu vlády ČR

Ukázka veřejně přístupné části povodňového plánu ČR:

dpp_CR

POVIS > Digitální povodňové plány > Digitální povodňový plán České republiky

   | tisk | nahoru |

Soubor: dpp_cr.htm, aktualizován: 29.05.2017, publikován: 27.06.2022