Povodňové komise

<< Klikněte pro zobrazení obsahu >>

  POVIS > Editor dat povodňového plánu >

Povodňové komise

Povodňové komise především na úrovni obce a ORP v průběhu povodňové události mimo jiné

organizují a zabezpečují hlásnou povodňovou službu, hlídkovou službu a varování právnických a fyzických osob;

informují o nebezpeční a průběhu povodně orgány sousedních obcí a nadřízený povodňový orgán;

vyhlašují a odvolávají stupně povodňové aktivity v rámci své působnosti, organizují, řídí a koordinují průběh opatření na ochranu před povodněmi podle povodňových plánů a zabezpečují evakuaci a návrat občanů, včetně zajištění nutné hygienické a zdravotnické péče a náhradního zásobování;

o všech provedených aktivitách vedou záznamy v povodňové knize.

pk

Údaje o povodňových komisích a jejich členech jsou spravovány v centrálním datovém skladu POVIS a aktualizovány prostřednictvím editoru dat povodňového plánu nebo Digitální povodňové knihy.


POVIS > Editor dat povodňového plánu > Povodňové komise

   | tisk | nahoru |

Soubor: editor_pk.htm, aktualizován: 29.05.2017, publikován: 10.05.2022