Implementace povodňové směrnice

<< Klikněte pro zobrazení obsahu >>

 

Implementace povodňové směrnice

Implementace povodňové směrnice zahrnuje v souladu s § 25 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon)

a)přípravné práce, které musí zahrnovat předběžné vyhodnocení povodňových rizik a vymezení oblastí s významným povodňovým rizikem

b)zpracování návrhu plánů pro zvládání povodňových rizik

c)zpracování plánů pro zvládání povodňových rizik upravených podle vyhodnocení konzultací s uživateli vody a veřejností


   | tisk | nahoru |

Soubor: Implementace_povodnove_smernic.htm, aktualizován: 03.11.2020, publikován: 10.05.2022