Podklady

<< Klikněte pro zobrazení obsahu >>

 

Podklady

1.MŽP, Povodňový informační systém – Studie proveditelnosti, Praha 2006, zpracovali: DHI Hydroinform a.s., Hydrosoft Veleslavín s.r.o., SWING a.s.

2.MŽP, Metodický pokyn odboru ochrany vod Ministerstva životního prostředí pro stanovení účinků zvláštních povodní a jejich začlenění do povodňových plánů, Věstník MŽP č. 7/2000

3.MŽP, Metodický pokyn odboru ochrany vod MŽP k zabezpečení hlásné a předpovědní povodňové služby, Věstník MŽP č. 12/2011

4.MZe + MŽP, Strategie ochrany před povodněmi v České republice (schválená vládním usnesením č. 382 ze dne 19. dubna 2000)

5.Odvětvová technická norma vodního hospodářství – TNV 75 2931

6.MŽP, Digitální povodňový plán ČR, 2006 – 2022

7.MŽP, Metodika pro tvorbu digitálních povodňových plánů, 2009

8.MŽP, Metodika pro tvorbu digitálních povodňových plánů, 2014

9.MZe, Souhrnná evidence zařazení vodních děl do I. – III. kategorie z hlediska technickobezpečnostního dohledu:
aktuální verze,
Seznam vodních děl I. – III. kategorie v České republice k 31.12.2017, 31.12.2016 (chybné datum na titulním listě), 1.1.2015, 31.12.2014, k 1.1.2014, k 1.1.2013, k 1.1.2012, k 1.1.2011, k 1.1.2009, k 1.1.2008, k 1.1.2007

10.MZe, Seznam významných vodních děl IV. kategorie v České republice:
aktuální verze,
k 31.12.2017, k 31.12.2016 (chybné datum na titulním listě), k 31.12.2015 (pdf / xls), k 31.12.2014, k 1.1.2014, k 1.1.2013, k 1.1.2012, k 1.1.2009, k 1.1.2007

11.MZe, Seznam suchých nádrží pro uplatňování náhrady škody v územích určených k řízeným rozlivům povodní podle § 68 zákona č. 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů:
aktuální verze,
k 31.12.2015, k 1.1.2015, k 1.1.2014, k 1.1.2013, k 1.1.2012, k 1.8.2011


   | tisk | nahoru |

Soubor: podklady.htm, aktualizován: 08.10.2021, publikován: 27.06.2022