POVIS

<< Klikněte pro zobrazení obsahu >>

 

POVIS

Povodňový informační systém zahrnuje v oblasti ochrany před povodněmi:

povis_oblasti

Umožňuje integraci informací z různých datových zdrojů

Publikuje data do digitálních povodňových plánů

Kontroluje přijetí a verifikaci zápisů a adekvátní reakce na ně

Umožňuje koordinovanou aktualizaci dat

Tvoří ucelené informační základny o průběhu povodňových událostí

 

Moduly POVIS

Digitální povodňová kniha

Digitální povodňové plány (ČR, krajů, ORP)

Editor dat povodňového plánu

 

Schema POVIS

   | tisk | nahoru |

Soubor: povis.htm, aktualizován: 23.06.2017, publikován: 10.05.2022