Vypořádání připomínek

<< Klikněte pro zobrazení obsahu >>

  Plány pro zvládání povodňových rizik > Plány pro zvládání povodňových rizik pro období 2021–2027 >

Vypořádání připomínek

Podle § 25 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a podle ustanovení § 19 odst. 4 vyhlášky č. 24/2011 Sb., o plánech povodí a plánech pro zvládání povodňových rizik, ve znění pozdějších předpisů, se zveřejňují vyhodnocení podaných připomínek k návrhům:

Plán pro zvládání povodňových rizik v povodí Labe,

Plán pro zvládání povodňových rizik v povodí Odry,

Plán pro zvládání povodňových rizik v povodí Dunaje.

 

Meziresortní připomínkové řízení bylo ukončeno 22. listopadu 2021. Připomínky uplatněné v meziresortním připomínkovém řízení ze strany Ministerstva pro místní rozvoj, Ministerstva financí, Ministerstva vnitra, Ministerstva zemědělství, Ministerstva průmyslu a obchodu, Ústeckého kraje, Moravskoslezského kraje, Jihomoravského kraje, Olomouckého kraje byly řádně vypořádány:

Vypořádání připomínek podaných k Plánu pro zvládání povodňových rizik v povodí Labe v rámci  mezirezortního připomínkového řízení

Vypořádání připomínek podaných k Plánu pro zvládání povodňových rizik v povodí Odry v rámci  mezirezortního připomínkového řízení

Vypořádání připomínek podaných k Plánu pro zvládání povodňových rizik v povodí Dunaje v rámci  mezirezortního připomínkového řízení

Zdroj: MŽP, Ing. Miroslav Tesařík, 20.01.2022

 


Plány pro zvládání povodňových rizik > Plány pro zvládání povodňových rizik pro období 2021–2027 > Vypořádání připomínek

   | tisk | nahoru |

Soubor: pzpr2_vyporadani_pripominek.htm, aktualizován: 20.01.2022, publikován: 10.05.2022