Vypořádání připomínek

<< Klikněte pro zobrazení obsahu >>

  Plány pro zvládání povodňových rizik > Plány pro zvládání povodňových rizik pro období 2021–2027 >

Vypořádání připomínek

Podle § 25 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a podle ustanovení § 19 odst. 4 vyhlášky č. 24/2011 Sb., o plánech povodí a plánech pro zvládání povodňových rizik, ve znění pozdějších předpisů, se zveřejňují vyhodnocení podaných připomínek k návrhům:

Plán pro zvládání povodňových rizik v povodí Labe,

Plán pro zvládání povodňových rizik v povodí Odry,

Plán pro zvládání povodňových rizik v povodí Dunaje.

 

Zdroj: MŽP, Ing. Miroslav Tesařík, 17.08.2021

Soubor: pzpr2_vyporadani_pripominek.htm


Plány pro zvládání povodňových rizik > Plány pro zvládání povodňových rizik pro období 2021–2027 > Vypořádání připomínek

   | tisk | nahoru |

stránka aktualizována: 17.08.2021, publikována: 08.10.2021