Návrhy plánů

<< Klikněte pro zobrazení obsahu >>

  Plány pro zvládání povodňových rizik > Plány pro zvládání povodňových rizik platné 2015–2021 >

Návrhy plánů

V období od 22. prosince 2014 do 22. června 2015 probíhalo v souladu s § 25 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) a v souladu s ustanovením § 19 vyhlášky č. 24/2011 Sb., o plánech povodí a plánech pro zvládání povodňových rizik, v platném znění, půlroční období pro konzultace s veřejností a uživateli vody ke třem zveřejněným návrhům plánů pro zvládání povodňových rizik.


Plány pro zvládání povodňových rizik > Plány pro zvládání povodňových rizik platné 2015–2021 > Návrhy plánů

   | tisk | nahoru |

Soubor: pzpr_navrhy.htm, aktualizován: 03.11.2020, publikován: 10.05.2022