Opatření obecné povahy

<< Klikněte pro zobrazení obsahu >>

  Plány pro zvládání povodňových rizik > Plány pro zvládání povodňových rizik platné 2015–2021 >

Opatření obecné povahy

Ministerstvo životního prostředí jako příslušný správní orgán ve smyslu ustanovení § 25 odst. 5 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, podle ustanovení § 173 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, oznamuje vydání

opatření obecné povahy čj.90988/ENV/15 ze dne 22. prosince 2015, kterým vydalo Plán pro zvládání povodňových rizik v povodí Labe,

opatření obecné povahy čj.90991/ENV/15 ze dne 22. prosince 2015, kterým vydalo Plán pro zvládání povodňových rizik v povodí Odry,

a opatření obecné povahy čj. 90992/ENV/15 ze dne 22. prosince 2015, kterým vydalo Plán pro zvládání povodňových rizik v povodí Dunaje.

Zdroj: MŽP, Ing. Jana Tejkalová, 11.02.2016


Plány pro zvládání povodňových rizik > Plány pro zvládání povodňových rizik platné 2015–2021 > Opatření obecné povahy

   | tisk | nahoru |

Soubor: pzpr_opatreni.htm, aktualizován: 23.06.2017, publikován: 10.05.2022