Souhlasné stanovisko v procesu SEA

<< Klikněte pro zobrazení obsahu >>

  Plány pro zvládání povodňových rizik > Plány pro zvládání povodňových rizik platné 2015–2021 >

Souhlasné stanovisko v procesu SEA

Plány pro zvládání povodňových rizik prošly procesem strategického posouzení vlivů provádění koncepce na životní prostředí (tzv. proces SEA) v souladu se zákonem č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí. Proces posuzování probíhal souběžně s procesem přípravy plánů v průběhu celého roku 2015. Celý proces byl završen vydáním souhlasných stanovisek pro Plán pro zvládání povodňových rizik v povodí Labe/Odry/Dunaje podle § 10g zákona č. 100/2001 Sb. dne 4. prosince 2015.

Příslušné dokumenty jsou zveřejněny v Informačního systému SEA:

pro Plán pro zvládání povodňových v rizik v povodí Labe:

http://portal.cenia.cz/eiasea/detail/SEA_MZP200K

pro Plán pro zvládání povodňových v rizik v povodí Odry:

http://portal.cenia.cz/eiasea/detail/SEA_MZP198K

Plán pro zvládání povodňových v rizik v povodí Dunaje:

http://portal.cenia.cz/eiasea/detail/SEA_MZP199K


Plány pro zvládání povodňových rizik > Plány pro zvládání povodňových rizik platné 2015–2021 > Souhlasné stanovisko v procesu SEA

   | tisk | nahoru |

Soubor: pzpr_sea.htm, aktualizován: 23.06.2017, publikován: 10.05.2022