Vypořádání připomínek

<< Klikněte pro zobrazení obsahu >>

  Plány pro zvládání povodňových rizik > Plány pro zvládání povodňových rizik platné 2015–2021 >

Vypořádání připomínek

Podle § 25 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a podle ustanovení § 19 odst. 4 vyhlášky č. 24/2011 Sb., o plánech povodí a plánech pro zvládání povodňových rizik, ve znění pozdějších předpisů, se zveřejňuje vyhodnocení podaných připomínek k návrhům:

Plánu pro zvládání povodňových rizik v povodí Labe,

 

Plánu pro zvládání povodňových rizik v povodí Odry,

 

Plánu pro zvládání povodňových rizik v povodí Dunaje.

 

 

Zdroj: MŽP, Mgr. Ing. Jana Tejkalová, 20.8.2015


Plány pro zvládání povodňových rizik > Plány pro zvládání povodňových rizik platné 2015–2021 > Vypořádání připomínek

   | tisk | nahoru |

Soubor: pzpr_vyporadani_pripominek.htm, aktualizován: 11.08.2021, publikován: 10.05.2022