Implementace povodňové směrnice – 1. cyklus

<< Klikněte pro zobrazení obsahu >>

  Implementace povodňové směrnice >

Implementace povodňové směrnice – 1. cyklus

Předběžné vymezení povodňových rizik a vymezení oblastí s potenciálně významným povodňovým rizikem

Zpráva o předběžném vymezení povodňových rizik v České republice (PDF 2,64 MB a editovatelný dokument ZIP 5.4 MB), aktualizováno 13.03.2012

Přílohy zprávy:

Příloha č. 1

Metodika – Návrh metodiky předběžného vyhodnocení povodňových rizik v České republice (ZIP 601 KB)

Příloha č. 2

Metodika – Metodický návod pro identifikaci KB (rizikových míst při přívalových deštích) (ZIP 189 KB)

Příloha č. 3

Metodika – Metodika vyhodnocení předběžného povodňového rizika v souladu s požadavky Směrnice 2007/60/ES (ZIP 15,1 KB)

Příloha č. 4

Metodika – Vymezení území s významným povodňovým rizikem v důsledku vzniku zvláštní povodně v souladu s požadavky Směrnice 2007/60/ES (ZIP 10,3 KB)

Příloha č. 5

Brožura – Předběžné vyhodnocení povodňových rizik a vymezení oblastí s významným povodňovým rizikem v českém jazyce (PDF 705 KB)

Příloha č. 6

Přehledná mapa – Mezinárodní oblasti povodí v ČR (JPG 1,95 MB)

Příloha č. 7

Přehledná mapa – Vymezení oblastí s potenciálně významným povodňovým rizikem povodí Dunaje, Labe a Odry (PDF 4,96 MB)

Příloha č. 8

Přehledná mapa – Katastry obcí v ČR ohrožené teoretickými povodněmi Q100 (JPG 1,10 MB)

Příloha č. 9

Přehledná mapa – Hodnoty majetku vztažené ke katastrálnímu území ohrožené teoretickými povodněmi Q100 (JPG 2,84 MB)

Příloha č. 10

Přehledné mapy – Rozsahy významných minulých povodní v ČR (ZIP 5,51 MB), aktualizováno 29.12.2011

Příloha č. 11

Tabulky – Hodnocení minulých povodní v české části mezinárodního povodí Labe, Dunaje a Odry (ZIP 15,3 KB)

Příloha č. 12

Způsob určování stupně nepříznivých účinků minulých povodní (ZIP 13,7 KB)

Příloha č. 13

Tabulka – Vymezení oblastí s potenciálně významným povodňovým rizikem povodí Dunaje, Labe a Odry (ZIP 29,9 KB)

Příloha č. 14

Šablona pro reporting PFRA/APSFR (ZIP 42,8 KB)

Příloha č. 15

Přehledná mapa – Počet obyvatel ohrožených rozlivem v průměru za rok vztažený ke katastrálnímu území (JPG 887 KB)

Příloha č. 16

Brožura (anglicky) – Methodology of Preliminary Flood Risks Assessment in the Czech Republic (PDF 676)

Příloha č. 17

Tabulka – Vodní díla (ZIP 45,8 KB), aktualizováno 29.12.2011

 

 

Riziková území při přívalových srážkách v ČR lze prohlédnout na mapě (POVIS), metodický návod k jejich přesnějšímu vymezení je popsán v Metodice identifikace kritických bodů (PDF 209 KB, Prezentace metody PDF 11,8 MB), s komentářem autorů.

 

Vymezení oblastí s potenciálně významným povodňovým rizikem v ČR lze prohlédnout na mapě (POVIS), na obrázku (PDF 4,7 MB) nebo v tabulce (XLS 93 KB)
Proces implementace (PDF 3,7 MB)

Mapy povodňového nebezpečí a rizik (aktualizováno 2019, viz Metodika tvorby map povodňového nebezpečí a povodňových rizik )

Metodika tvorby map povodňového nebezpečí a rizik (PDF 3,2 MB, aktualizováno 13.3.2012, oprava 9.8.2012),
Přílohy: P1 Riziková analýza záplavových území (PDF 388 KB doplněno 9.8.2012),
P2-P5: Specifikace dat (PDF 258 KB, upraveno 9.8.2012)

Standardizační minimum pro zpracování map povodňového nebezpečí a povodňových rizik (ZIP 35 MB – aktualizováno 13.3.2012)

 

Mapy povodňového nebezpečí a povodňových rizik dokončené v roce 2013 jsou dostupné na webovém portálu Centrálního datového skladu: http://cds.chmi.cz/?lang=cs

 

Seznam možných zpracovatelů posudků k hydrodynamickým modelům pro zpracování map povodňového nebezpečí podle Směrnice 2007/60/ES eviduje oddělení ochrany před povodněmi OOV MŽP (josef.reidinger@mzp.cz)


Implementace povodňové směrnice > Implementace povodňové směrnice – 1. cyklus

   | tisk | nahoru |

Soubor: smernice_cyklus_1.htm, aktualizován: 08.10.2021, publikován: 10.05.2022