Přezkum a aktualizace map povodňového nebezpečí a povodňových rizik

<< Klikněte pro zobrazení obsahu >>

  Implementace povodňové směrnice > Implementace povodňové směrnice - 2. cyklus >

Přezkum a aktualizace map povodňového nebezpečí a povodňových rizik

Přezkum a aktualizace map povodňového nebezpečí a povodňových rizik (PDF, 1,9 MB)
Mapy povodňového nebezpečí a povodňových rizik dokončené v roce 2019 jsou dostupné na webovém portálu: https://cds.mzp.cz/
Aktualizovaná Metodika tvorby map povodňového nebezpečí a povodňových rizik

Metodika tvorby map povodňového nebezpečí a rizik (PDF 4,4 MB, aktualizováno 20. 2. 2019 ),

Standardizační minimum pro zpracování map povodňového nebezpečí a povodňových rizik (ZIP 35 MB – aktualizováno 29. 7. 2019)

 

Předchozí verze:

Mapy povodňového nebezpečí a rizik

Metodika tvorby map povodňového nebezpečí a rizik (PDF 3,2 MB, aktualizováno 13. 3. 2012, oprava 9. 8. 2012),
Přílohy: P1 Riziková analýza záplavových území (PDF 388 KB doplněno 9. 8. 2012),
P2-P5: Specifikace dat (PDF 258 KB, upraveno 9. 8. 2012)

Standardizační minimum pro zpracování map povodňového nebezpečí a povodňových rizik (ZIP 35 MB – aktualizováno 13. 3. 2012)

 

Mapy povodňového nebezpečí a povodňových rizik dokončené v roce 2013 jsou dostupné na webovém portálu Centrálního datového skladu: http://cds.chmi.cz/?lang=cs

 


Implementace povodňové směrnice > Implementace povodňové směrnice - 2. cyklus > Přezkum a aktualizace map povodňového nebezpečí a povodňových rizik

   | tisk | nahoru |

Soubor: smernice_cyklus_2_tvorba_map.htm, aktualizován: 27.01.2022, publikován: 10.05.2022