Úvod

Úvod  Začátek  Další   Tisk této stránky

Banner OPZP_Fond soudrznosti_CMYK

Cílem této metodiky je stanovit postupy a pravidla pro zpracování povodňových plánů v digitální podobě s využitím databází Povodňového informačního systému (POVIS).

Tento informační systém slouží jako podpora pro komunikační, koordinační a rozhodovací činnosti na všech organizačních úrovních, které jsou ze zákona povinny povodňovou situaci řešit. Zajišťuje společné datové struktury pro informace potřebné v povodňových plánech a jejich elektronickou publikaci v rámci Povodňového plánu České republiky.

Metodický pokyn popisuje nástroje pro aktualizaci dat povodňových plánů a možnosti pro jejich publikaci v grafické části povodňového plánu, které jsou v rámci informačního systému nabízeny všem uživatelům z oblasti veřejné správy a případným dalším orgánům a organizacím činným v oblasti ochrany před povodněmi.

Každý povodňový plán obsahuje celou řadu informací, které mají jednoznačnou geografickou polohu a mají tedy přímou vazbu na GIS.

Zobrazení těchto informací v digitální podobě nad mapou má velký význam, protože umožňuje:

v průběhu povodně přehledný přístup k potřebným informacím a nabízí analytické nástroje pro rozhodovací procesy;
vizuální přehled zaznamenaných informací, které jsou v čistě databázové podobě hůře kontrolovatelné;
snadnější distribuci informací v období před povodní, kdy je možné seznámit veřejnost prostřednictvím Internetu s povodňovým zeměpisem nejbližšího okolí (zátopová území, evakuační místa, objízdné trasy), opatřeními navrhovanými v povodňovém plánu pro krizovou situaci, kontaktními místy pro pomoc apod.;
v období po povodni srozumitelné mapování povodňových škod a průběžné sledování jejich odstraňování.
 

Soubor: mdpp_uvod.htm