Úvod

<< Klikněte pro zobrazení obsahu >>

 

Úvod

Povodně v ČR
Povodně v ČR
Povodně v ČR

Povodně představují pro Českou republiku největší přímé nebezpečí v oblasti přírodních katastrof a jsou příčinou závažných krizových situací, které provázejí nejenom rozsáhlé materiální škody, ale rovněž ztráty na životech obyvatel postižených území a rozsáhlé devastace kulturní krajiny včetně ekologických škod.

Prioritou je podpora systematické prevence před povodněmi. Abychom mohli nebezpečí povodně účinně čelit, je třeba využívat spolehlivé informační kanály, které budou nápomocny ve složitých rozhodovacích procesech.

Včasné, kvalitní a aktuální informace jsou jednou ze základních podmínek zlepšení ochrany před povodněmi. Mají zásadní význam pro řízení ochrany a přispívají k podstatnému snížení povodňových škod.

Současný stav

Dosud nebyl přenos informací během povodně standardizován a nebyla jasně definovaná zodpovědnost při jejich zpracování a přenosu. Velké množství dat vzniká v papírové formě, která není vhodná pro rychlé předání agregovaných zápisů, proto existuje významná prodleva v přenosu informací za povodňové situace. Chybějí aktuální informace z jednotlivých zasažených obcí. Neexistuje souhrnná informace o vyhlášeném povodňovém stupni v obcích v tabelární ani grafické podobě. Chybějí informace o přehledu evakuovaných obyvatel. Není k dispozici souhrn o poskytované a požadované pomoci. Nelze jednoduše sumarizovat vývoj aktuální situace a sledovat její historický vývoj. Chybí možnost jednoduchého filtrování požadovaného druhu informací.

Řešení

Povodňový informační systém POVIS slouží jako podpora pro komunikační, koordinační a rozhodovací činnosti na všech organizačních úrovních, které jsou ze zákona povinny povodňovou situaci řešit. Zajistí včasné a adresné informování všech zainteresovaných složek veřejné správy o aktuálním stavu a historickém vývoji povodňové situace v jakémkoli místě České republiky.

Cílem systému POVIS je zabezpečit v průběhu povodně i mimo ní základní platformu pro kvalitní komunikaci mezi všemi odpovědnými subjekty, zjednodušit a zrychlit přenos informací a v neposlední radě zajistit jednotné formáty předávaných informací. Jedná se o modulární systém, který nad centrálním skladem dat vytváří koordinační a přístupové aplikace.


   | tisk | nahoru |

Soubor: uvod.htm, aktualizován: 29.05.2017, publikován: 02.01.2024