Editor dat povodňového plánu

<< Klikněte pro zobrazení obsahu >>

  POVIS >

Editor dat povodňového plánu

Editor dat je veřejně přístupný a přihlášeným uživatelům umožňuje v centrálním skladu dat koordinovaně vytvářet nebo aktualizovat podklady povodňových plánů.

Každý uživatel

udržuje data, za která odpovídá a která zná,

má okamžitě k dispozici data ostatních,

aktuální údaje může kdykoliv exportovat ve správném formátu pro vlastní dPP.

Editor dat povodňových plánů centralizuje uložení a správu dat subjektů a objektů povodňového plánu, jejich kontaktních údajů a lokalizaci.

Data o subjektech

povodňové komise,

členové povodňových komisí,

důležité organizace povodňového plánu.

Data o objektech

evakuační místa

hlásné profily

srážkoměrné stanice

místa omezující odtokové poměry

místa častých ledových obtíží

ohrožené objekty

místa ohrožená bleskovou povodní

kontaminovaná místa a skládky

vodní nádrže

dopravní omezení

objízdné trasy

seznam fotografií a obrázků

seznam dokumentů

seznam VH dokumentů

seznam legislativních předpisů

 

Povodňové cvičení
Povodňové cvičení
Povodňové cvičení

Předmět editoru dat

správa dat povodňových komisíspráva dat subjektů dpp

správa evidenčních údajů o povodňovém plánu

správa dat pro objekty povodňových plánů

správa dat pro objekty protipovodňové ochrany

evidence záplavových území a povodňových značek

evidence varovných informačních systémů a lokálních varovných systémů

Podrobný návod k editoru dat povodňových plánů je k dispozici na http://editor.dppcr.cz/pk_man/index.html

Data ze sdílených databází lze prohlížet buď přímo v editoru dat povodňových plánů nebo pomocí specializovaneného nástroje Informační výpisy z sdílených databází. Tento nástroj je kdispozici jak pro veřejnost, tak i pro registrované uživatele http://info.dppcr.cz

editor_PK

 


POVIS > Editor dat povodňového plánu

   | tisk | nahoru |

Soubor: povis_editor.htm, aktualizován: 23.12.2018, publikován: 02.01.2024