POVIS >

Editor dat povodňového plánu

Úvod  Předchozí  Další   Tisk této stránky

Editor dat je veřejně přístupný a přihlášeným uživatelům umožňuje v centrálním skladu dat koordinovaně vytvářet nebo aktualizovat podklady povodňových plánů.

Každý uživatel

udržuje data, za která odpovídá a která zná,

má okamžitě k dispozici data ostatních,

aktuální údaje může kdykoliv exportovat ve správném formátu pro vlastní dPP.

Editor dat povodňových plánů centralizuje uložení a správu dat subjektů a objektů povodňového plánu, jejich kontaktních údajů a lokalizaci.

Data o subjektech

povodňové komise,

členové povodňových komisí,

důležité organizace povodňového plánu.

Data o objektech

hlásné profily,

místa častých ledových obtíží,

nebezpečné objekty,

ohrožené objekty,

vodní díla a objekty na toku,

vodní nádrže.

Povodňové cvičení

Povodňové cvičení

Povodňové cvičení

Předmět editoru dat

Přístup do databáze, ve které je možné editovat veškerá tabelární data od složení povodňové komise až po evidenci ohrožených objektů, hlasných profilů kategorie „C“ apod.

Přístup do publikačního nástroje, umožňujícího sestavit a editovat textovou část dPP. Nástroj pro import dat z databází na lokální počítač a možnost aktualizace vlastního dPP na lokálním počítači. Při této aktualizaci zůstává struktura dat dPP ČR, ale data jsou vytvářena s podrobností a obsahem definovaným uživatelem.

Vazba na ostatní součásti POVISu

Vylepšený systém komunikace dPP s hlásnou a předpovědní službou ČHMÚ

Samoobslužný systém aktualizací programových nástrojů, dokumentace a dat

 

editor_PK

aktualizováno: 22.10.2015, publikováno: 10.5.2017