Plány pro zvládání povodňových rizik

Úvod  Předchozí  Další   Tisk této stránky
hmtoggle_plus1Plány pro zvládání povodňových rizik - opatření obecné povahy

 

 

Vláda dne 21. 12. 2015 schválila usnesením vlády č. 1082 tři klíčové koncepční dokumenty - plány pro zvládání povodňových rizik v povodí Labe, Dunaje a Odry. Dokumenty budou platné do roku 2021 do doby schválení jejich první aktualizace.

Plány slouží jako nezbytný podklad pro výkon veřejné správy, zejména pro územní plánování a vodoprávní řízení v oblastech s významným povodňovým rizikem.

Každý z plánů pro zvládání povodňových rizik prošel posouzením vlivu koncepce na životní prostředí (SEA) a také půlročními konzultacemi s veřejností v termínu 22. 12. 2014 do 22. 6. 2015.

Plány pro zvládání povodňových rizik v

povodí Labe

http://www.povis.cz/pdf/PZPR_labe.pdf

povodí Odry

http://www.povis.cz/pdf/PZPR_odra.pdf

povodí Dunaje

http://www.povis.cz/pdf/PZPR_dunaj.pdf

 

hmtoggle_plus1Souhlasné stanovisko v procesu SEA pro plány pro zvládání povodňových rizik

 

hmtoggle_plus1Vypořádání připomínek k plánům pro zvládání povodňových rizik

 

hmtoggle_plus1Návrhy plánů pro zvládání povodňových rizik

 

aktualizováno: 11.2.2016, publikováno: 20.10.2016