Plány pro zvládání povodňových rizik

<< Klikněte pro zobrazení obsahu >>

 

Plány pro zvládání povodňových rizik

Vláda dne 21. 12. 2015 schválila usnesením vlády č. 1082 tři klíčové koncepční dokumenty - plány pro zvládání povodňových rizik v povodí Labe, Dunaje a Odry. Dokumenty budou platné do roku 2021 do doby schválení jejich první aktualizace.

Plány slouží jako nezbytný podklad pro výkon veřejné správy, zejména pro územní plánování a vodoprávní řízení v oblastech s významným povodňovým rizikem.

Každý z plánů pro zvládání povodňových rizik prošel posouzením vlivu koncepce na životní prostředí (SEA) a také půlročními konzultacemi s veřejností v termínu 22. 12. 2014 do 22. 6. 2015.

Soubor: pzpr.htm


   | tisk | nahoru |

stránka aktualizována: 23.6.2017, publikována: 6.11.2019