Plány pro zvládání povodňových rizik platné 2015–2021

<< Klikněte pro zobrazení obsahu >>

  Plány pro zvládání povodňových rizik >

Plány pro zvládání povodňových rizik platné 2015–2021

Vláda dne 21. 12. 2015 schválila usnesením vlády č. 1082 tři klíčové koncepční dokumenty – plány pro zvládání povodňových rizik v povodí Labe, Dunaje a Odry. Dokumenty budou platné do roku 2021 do doby schválení jejich první aktualizace.

Plány slouží jako nezbytný podklad pro výkon veřejné správy, zejména pro územní plánování a vodoprávní řízení v oblastech s významným povodňovým rizikem.

Každý z plánů pro zvládání povodňových rizik prošel posouzením vlivu koncepce na životní prostředí (SEA) a také půlročními konzultacemi s veřejností v termínu 22. 12. 2014 do 22. 6. 2015.


Plány pro zvládání povodňových rizik > Plány pro zvládání povodňových rizik platné 2015–2021

   | tisk | nahoru |

Soubor: pzpr.htm, aktualizován: 30.10.2020, publikován: 02.01.2024