Plány pro zvládání povodňových rizik pro období 2021–2027

<< Klikněte pro zobrazení obsahu >>

  Plány pro zvládání povodňových rizik >

Plány pro zvládání povodňových rizik pro období 2021–2027

Podle § 25 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, se zveřejňují uživatelům vody a veřejnosti k připomínkám návrhy plánů pro zvládání povodňových rizik, které pořizuje Ministerstvo životního prostředí a Ministerstvo zemědělství ve spolupráci s  příslušnými správci povodí a místně příslušnými krajskými úřady:

návrh Plánu pro zvládání povodňových rizik v povodí Labe,

návrh Plánu pro zvládání povodňových rizik v povodí Dunaje,

návrh Plánu pro zvládání povodňových rizik v povodí Odry,

 

V souladu s ustanovením § 19 vyhlášky č. 24/2011 Sb., o plánech povodí a plánech pro zvládání povodňových rizik, v platném znění, se zpřístupňují návrhy národních plánů povodí společně s návrhy příslušných plánů dílčích povodí a návrhy plánů pro zvládání povodňových rizik od 18. prosince 2020 po dobu 6 měsíců (do 18. června 2021) k písemným připomínkám uživatelů vody a veřejnosti na Ministerstvu zemědělství, Ministerstvu životního prostředí a na všech krajských úřadech a u všech správců povodí, a to v listinné podobě a v elektronické podobě na jejich internetových stránkách.

Soubor: pzpr2.htm


Plány pro zvládání povodňových rizik > Plány pro zvládání povodňových rizik pro období 2021–2027

   | tisk | nahoru |

stránka aktualizována: 17.12.2020, publikována: 21.01.2021