Implementace povodňové směrnice – 2. cyklus

<< Klikněte pro zobrazení obsahu >>

  Implementace povodňové směrnice >

Implementace povodňové směrnice – 2. cyklus

Aktualizace předběžného vyhodnocení povodňových rizik (21. 12. 2018)

V souladu s požadavky článku 14 odst. 5 Směrnice Evropského parlamentu a rady 2007/60/ES o vyhodnocování a zvládání povodňových rizik došlo v rámci druhého plánovacího cyklu k přezkumu a aktualizaci předběžného vyhodnocení povodňových rizik.

Byly přezkoumány všechny dokumenty platné pro první fázi prvního plánovacího cyklu, zveřejněné v části Implementace povodňové směrnice – 1. cyklus. Některé z dokumentů vzhledem k povaze zůstávají i nadále platné. Týká se především vymezení mezinárodních povodí, rizikových míst při přívalových deštích apod., určování významnosti povodní apod.

Postup přezkumu a aktualizace je popsán v tomto dokumentu:

Zpráva o aktualizaci předběžného vyhodnocení povodňových rizik (pdf 1,93 MB)
Přílohy zprávy
Zpráva o aktualizaci předběžného vyhodnocení povodňových rizik (pdf 1 984 KB)

Příloha 1

Vymezení mezinárodních oblasti povodí v ČR (pdf, 1,14 MB)

Příloha 2

Metodický návod pro identifikaci kritických bodů (pdf, 1,46 MB)

Příloha 3

Rozsahy významných minulých povodní v ČR (pdf, 2,06 MB)

Příloha 4

Vymezení území s významným povodňovým rizikem v důsledku vzniku zvláštní povodně v souladu s požadavky Směrnice 2007/60/ES (pdf, 229 KB)

Příloha 5

Hodnocení minulých povodní v české části mezinárodního povodí Labe, Dunaje a Odry (pdf, 239 KB)

Příloha 6

Způsob určování stupně nepříznivých účinků minulých povodní (pdf 229 KB)

Příloha 7

Metodika předběžného vyhodnocení povodňových rizik v České republice (pdf, 621 KB)

Příloha 8a

Úseky toků v oblastech s významným povodňový m rizikem (vymezení 2017) (pdf, 1,3 MB)

Příloha 8b

Seznam oblastí s významným povodňovým rizikem pro 2. plánovací cyklus 2007/60/ES (xlsx, 46,3 KB)

 


Předchozí aktualizace
Aktualizace předběžného vyhodnocení povodňových rizik – zveřejnění k připomínkám

K připomínkám uživatelům vody a veřejnosti v rámci Aktualizace předběžného vyhodnocení povodňových rizik je v termínu od 22. 11. 2017 do 22. 5. 2018 zveřejněna aktualizace vymezení oblastí s významným povodňovým rizikem.

 

Oznámení o zveřejnění (oznameni_zverejneni_aktualizacePVPRfinal3.pdf, 63,5 KB)

Seznam oblastí s významným povodňovým rizikem (Seznam_OsVPR_2_cyklus.pdf, 65,4 KB)

Úseky toků v oblastech s významným povodňovým rizikem – mapa (Useky_rizik_CR_II_OBR_final.jpg, 2,98 MB)

 

Aktualizace předběžného vyhodnocení povodňových rizik – výsledky aktualizace vymezení oblastí s významným povodňovým rizikem

Výsledky aktualizace vymezení oblastí s významným povodňovým rizikem pro druhý plánovací cyklus podle Povodňové směrnice byly po připomínkách veřejnosti a uživatelů vody odsouhlaseny na 17. jednání pracovního výboru pro implementaci Povodňové směrnice Komise pro plánování v oblasti vod dne 5. června 2018. Aktualizace proběhla v roce 2016–2017 v souladu s Metodikou předběžného vyhodnocení povodňových rizik v České republice.

 

Seznam oblastí s významným povodňovým rizikem pro 2. plánovací cyklus (OsVPR_2_cyklus_POVIS_2018-06-20_FINAL.xlsx, 46,4 KB)

Úseky toků v oblastech s významným povodňovým rizikem – mapa (Useky_rizik_CR_II_2018-06-20.jpg, 2,98 KB)
Zobrazení oblastí s významným povodňovým rizikem v mapě (POVIS)

 


Implementace povodňové směrnice > Implementace povodňové směrnice – 2. cyklus

   | tisk | nahoru |

Soubor: smernice_cyklus_2.htm, aktualizován: 08.10.2021, publikován: 02.01.2024