Vyhodnocení připomínek

<< Klikněte pro zobrazení obsahu >>

  Plány pro zvládání povodňových rizik > Plány pro zvládání povodňových rizik platné 2015–2021 >

Vyhodnocení připomínek

Č. j. 57966/ENV/15
(tento dokument ve formátu PDF)

OZNÁMENÍ

Podle § 25 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a podle ustanovení § 19 odst. 4 vyhlášky č. 24/2011 Sb., o plánech povodí a plánech pro zvládání povodňových rizik, ve znění pozdějších předpisů, se zveřejňují vyhodnocení podaných připomínek k návrhům:

Národního plánu povodí Labe,

Národního plánu povodí Odry,

Národního plánu povodí Dunaje,

které pořizuje Ministerstvo zemědělství a Ministerstvo životního prostředí ve spolupráci s příslušnými správci povodí a místně příslušnými krajskými úřady,

Plánu pro zvládání povodňových rizik v povodí Labe,

Plánu pro zvládání povodňových rizik v povodí Odry,

Plánu pro zvládání povodňových rizik v povodí Dunaje,

které pořizuje Ministerstvo životního prostředí a Ministerstvo zemědělství ve spolupráci s příslušnými správci povodí a místně příslušnými krajskými úřady,

Plánu dílčího povodí Horního a středního Labe,

Plánu dílčího povodí Horní Vltavy,

Plánu dílčího povodí Berounky,

Plánu dílčího povodí Dolní Vltavy,

Plánu dílčího povodí Ohře, dolního Labe a ostatních přítoků Labe,

Plánu dílčího povodí Horní Odry,

Plánu dílčího povodí Lužické Nisy a ostatních přítoků Odry,

Plánu dílčího povodí Moravy a přítoků Váhu,

Plánu dílčího povodí Dyje,

Plánu dílčího povodí ostatních přítoků Dunaje,

které pořizují správci povodí podle své působnosti ve spolupráci s příslušnými krajskými úřady a ve spolupráci s ústředními vodoprávními úřady.

V souladu s ustanovením § 19 odst. 2 a 4 vyhlášky č. 24/2011 Sb., o plánech povodí a plánech pro zvládání povodňových rizik, ve znění pozdějších předpisů, se zveřejňuje vyhodnocení podaných připomínek po dobu 30 dnů na Ministerstvu zemědělství, Ministerstvu životního prostředí a na všech krajských úřadech a u všech správců povodí, a to v listinné podobě a v elektronické podobě na jejich internetových stránkách.


Vyhodnocení podaných připomínek k návrhům Národních plánů povodí Labe/Odry/Dunaje jsou dostupné k nahlédnutí:

v listinné podobě na adrese:

Ministerstva zemědělství, Těšnov 65/17, Praha 1 – Nové Město, v informační kanceláři

Ministerstva životního prostředí, Vršovická 1442/65, 100 00 Praha 10 – Vršovice

v elektronické podobě na webových stránkách Ministerstva zemědělství

http://eagri.cz/public/web/mze/voda/planovani-v-oblasti-vod/priprava-planu-povodi-pro-2-obdobi/zverejnene-informace/


Vyhodnocení podaných připomínek k návrhům Plánu/ů pro zvládání povodňových rizik v povodí Labe/Odry/Dunaje jsou dostupné k nahlédnutí:

v listinné podobě na adrese:

Ministerstva životního prostředí, Vršovická 1442/65, 100 00 Praha 10 – Vršovice

Ministerstva zemědělství, Těšnov 65/17, Praha 1 – Nové Město, v informační kanceláři

v elektronické podobě na webových stránkách Ministerstva životního prostředí

http://www.povis.cz/html/pzpr.htm


Vyhodnocení podaných připomínek k návrhu Plánu dílčího povodí Horního a středního Labe je dostupné k nahlédnutí:

v listinné podobě na adrese:

Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové, Sekretariát odboru péče o vodní zdroje (budova A, 6.p., kancelář č. 619)

Magistrátu hlavního města Prahy, Jungmannova 35/29, Nové Město, 110 00 Praha 1, kancelář č.dv. 424

Krajského úřadu Středočeského kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství, Zborovská 11, 150 21 Praha 5, 4. patro, kancelář č. 4007

Krajského úřadu Libereckého kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství, U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2, kanceláře č. 1228 a č. 1229

Krajského úřadu Královéhradeckého kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství, oddělení vodního hospodářství, kancelář č. P1.103, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

Krajského úřadu Pardubického kraje, oddělení vodního hospodářství, budova C, kancelář č. 231, Komenského náměstí 120, Pardubice

Krajského úřadu Kraje Vysočina, Odbor životního prostředí a zemědělství, oddělení vodního hospodářství, Žižkova 57, Jihlava, budova C, místnost č. C 1.43

v elektronické podobě na webových stránkách Povodí Labe, státní podnik

http://www.pla.cz/PDP-HSL-a-DOsVPR-vyporadani-pripominek


Vyhodnocení podaných připomínek k návrhu Plánu dílčího povodí Horní Vltavy je dostupné k nahlédnutí:

v listinné podobě na adrese:

Povodí Vltavy, státní podnik, Holečkova 8, 150 24 Praha 5, budova B generálního ředitelství, místnost č. 215

Krajského úřadu Středočeského kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství, Zborovská 11, 150 21 Praha 5, 4. patro, kancelář č. 4007

Krajského úřadu Plzeňského kraje, Odboru životního prostředí, Škroupova 18, 306 13 Plzeň, kancelář č. 353, 3. patro

Krajského úřadu Jihočeského kraje, Odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví, budova B. Němcové 49/3, České Budějovice, kanceláře oddělení vodního hospodářství a integrované prevence č. 227 až 230

Krajského úřadu Kraje Vysočina, Odbor životního prostředí a zemědělství, oddělení vodního hospodářství, Žižkova 57, Jihlava, budova C, místnost č. C 1.43

v elektronické podobě na webových stránkách Povodí Vltavy, státní podnik

http://www.pvl.cz/planovani-v-oblasti-vod/plany-dilcich-povodi/navrh-planu-dilcich-povodi---2014/plan-dilciho-povodi-horni-vltavy


Vyhodnocení podaných připomínek k návrhu Plánu dílčího povodí Berounky je dostupné k nahlédnutí:

v listinné podobě na adrese:

Povodí Vltavy, státní podnik, Holečkova 8, 150 24 Praha 5, budova B generálního ředitelství, místnost č. 215

Magistrátu hlavního města Prahy, Jungmannova 35/29, Nové Město, 110 00 Praha 1, kancelář č.dv. 424

Krajského úřadu Středočeského kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství, Zborovská 11, 150 21 Praha 5, 4. patro, kancelář č. 4007

Krajského úřadu Plzeňského kraje, Odbor životního prostředí, Škroupova 18, 306 13 Plzeň, kancelář č. 353, 3. patro

Krajského úřadu Karlovarského kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství, Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary, budova C, kancelář č. 235C

v elektronické podobě na webových stránkách Povodí Vltavy, státní podnik

http://www.pvl.cz/planovani-v-oblasti-vod/plany-dilcich-povodi/navrh-planu-dilcich-povodi---2014/plan-dilciho-povodi-berounky


Vyhodnocení podaných připomínek k návrhu Plánu dílčího povodí Dolní Vltavy je dostupné k nahlédnutí:

v listinné podobě na adrese:

Povodí Vltavy, státní podnik, Holečkova 8, 150 24 Praha 5, budova B generálního ředitelství, místnost č. 215

Magistrátu hlavního města Prahy, Jungmannova 35/29, Nové Město, 110 00 Praha 1, kancelář č.dv. 424

Krajského úřadu Středočeského kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství, Zborovská 11, 150 21 Praha 5, 4. patro, kancelář č. 4007

Krajského úřadu Jihočeského kraje, Odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví, budova B. Němcové 49/3, České Budějovice, kanceláře oddělení vodního hospodářství a integrované prevence č. 227 až 230

Krajského úřadu Ústeckého kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství, pracoviště Stroupežnického 1326/16, Ústí nad Labem, kancelář C311

Krajského úřadu Kraje Vysočina, Odbor životního prostředí a zemědělství, oddělení vodního hospodářství, Žižkova 57, Jihlava, budova C, místnost č. C 1.43

v elektronické podobě na webových stránkách Povodí Vltavy, státní podnik

http://www.pvl.cz/planovani-v-oblasti-vod/plany-dilcich-povodi/navrh-planu-dilcich-povodi---2014/plan-dilciho-povodi-dolni-vltavy


Vyhodnocení podaných připomínek k návrhu Plánu dílčího povodí Ohře, dolního Labe a ostatních přítoků Labe je dostupné k nahlédnutí:

v listinné podobě na adrese:

Povodí Ohře, s. p., Bezručova 4219, 430 03 Chomutov, v kanceláři č. B115

Krajského úřadu Středočeského kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství, Zborovská 11, 150 21 Praha 5, 4. patro, kancelář č. 4007

Krajského úřadu Plzeňského kraje, Odbor životního prostředí, Škroupova 18, 306 13 Plzeň, kancelář č. 353, 3. patro

Krajského úřadu Karlovarského kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství, Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary, budova C, kancelář č. 235C

Krajského úřadu Ústeckého kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství, pracoviště Stroupežnického 1326/16, Ústí nad Labem, kancelář C311

Krajského úřadu Libereckého kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství, U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2, kanceláře č. 1228 a č. 1229

v elektronické podobě na webových stránkách Povodí Ohře, státní podnik

http://www.poh.cz/VHP/pdp_navrh/files/OHL_vyporadani_pripominek.pdf


Vyhodnocení podaných připomínek k návrhu Plánu dílčího povodí Horní Odry je dostupné k nahlédnutí:

v listinné podobě na adrese:

Povodí Odry, státní podnik, Varenská 49, 701 26 Ostrava, Odbor vodohospodářských koncepcí a informací, Ing.Tureček, vedoucí odboru, místnost č. 517

Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství, 28. října 117, 702 18 Ostrava, kancelář č. B 516

Krajského úřadu Olomouckého kraje, odboru životního prostředí a zemědělství, oddělení vodního hospodářství, Jeremenkova 40a, Olomouc (výšková budova RCO naproti hlavního nádraží ČD, 7. patro)

v elektronické podobě na webových stránkách Povodí Odry, státní podnik

http://www.pod.cz/planovani/soubory/navrh_planu_dilciho_povodi_Horni_Odry/vyporadani_pripominek.pdf


Vyhodnocení podaných připomínek k návrhu Plánu dílčího povodí Lužické Nisy a ostatních přítoků Odry je dostupné k nahlédnutí:

v listinné podobě na adrese:

Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové, Sekretariát odboru péče o vodní zdroje (budova A, 6.p., kancelář č. 619)

Krajského úřadu Ústeckého kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství, pracoviště Stroupežnického 1326/16, Ústí nad Labem, kancelář C311

Krajského úřadu Libereckého kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství, U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2, kanceláře č. 1228 a č. 1229

v elektronické podobě na webových stránkách Povodí Labe, státní podnik

http://www.pla.cz/PDP-LNO-a-DOsVPR-vyporadani-pripominek


Vyhodnocení podaných připomínek k návrhu Plánu dílčího povodí Moravy a přítoků Váhu je dostupné k nahlédnutí:

v listinné podobě na adrese:

Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 11, 602 00 Brno, v kanceláři 304/305

Krajského úřadu Pardubického kraje, oddělení vodního hospodářství, budova C, kancelář č. 231, Komenského náměstí 120, Pardubice

Krajského úřadu Jihomoravského kraje, Odbor životního prostředí, Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno, kancelář č. 411A

Krajského úřadu Olomouckého kraje, odboru životního prostředí a zemědělství, oddělení vodního hospodářství, Jeremenkova 40a, Olomouc (výšková budova RCO naproti hlavního nádraží ČD, 7. patro)

Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství, 28. října 117, 702 18 Ostrava, kancelář č. B 516

Krajského úřadu Zlínského kraje, Odboru životního prostředí a zemědělství, třída Tomáše Bati 21, Zlín, kancelář č. 1132

v elektronické podobě na webových stránkách Povodí Moravy, s.p.

http://pop.pmo.cz/cz/stranka/morava/


Vyhodnocení podaných připomínek k návrhu Plánu dílčího povodí Dyje je dostupné k nahlédnutí:

v listinné podobě na adrese:

Povodí Moravy, s. p., Dřevařská 11, 602 00 Brno, v kanceláři 304/305

Krajského úřadu Jihočeského kraje, Odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví, budova B. Němcové 49/3, České Budějovice, kanceláře oddělení vodního hospodářství a integrované prevence č. 227 až 230

Krajského úřadu Pardubického kraje, oddělení vodního hospodářství, budova C, kancelář č. 231, Komenského náměstí 120, Pardubice

Krajského úřadu Kraje Vysočina, Odbor životního prostředí a zemědělství, oddělení vodního hospodářství, Žižkova 57, Jihlava, budova C, místnost č. C 1.43

Krajského úřadu Jihomoravského kraje, Odbor životního prostředí, Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno, kancelář č. 411A

Krajského úřadu Olomouckého kraje, odboru životního prostředí a zemědělství, oddělení vodního hospodářství, Jeremenkova 40a, Olomouc (výšková budova RCO naproti hlavního nádraží ČD, 7. patro)

Krajského úřadu Zlínského kraje, Odboru životního prostředí a zemědělství, třída Tomáše Bati 21, Zlín, kancelář č. 1132

v elektronické podobě na webových stránkách Povodí Moravy, s.p.

http://pop.pmo.cz/cz/stranka/dyje/


Vyhodnocení podaných připomínek k návrhu Plánu dílčího povodí ostatních přítoků Dunaje je dostupné k nahlédnutí:

v listinné podobě na adrese:

Povodí Vltavy, státní podnik, Holečkova 8, 150 24 Praha 5, budova B generálního

ředitelství, místnost č. 215

Krajského úřadu Jihočeského kraje, Odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví, budova B. Němcové 49/3, České Budějovice, kanceláře oddělení vodního hospodářství a integrované prevence č. 227 až 230

Krajského úřadu Plzeňského kraje, Odbor životního prostředí, Škroupova 18, 306 13 Plzeň, kancelář č. 353, 3. patro

v elektronické podobě na webových stránkách Povodí Vltavy, státní podnik

http://www.pvl.cz/planovani-v-oblasti-vod/plany-dilcich-povodi/navrh-planu-dilcich-povodi---2014/plan-dilciho-povodi-ostatnich-pritoku-dunaje

 

Ing. Josef Nistler, v. r.
ředitel odboru ochrany vod


Plány pro zvládání povodňových rizik > Plány pro zvládání povodňových rizik platné 2015–2021 > Vyhodnocení připomínek

   | tisk | nahoru |

Soubor: pzpr_vyhodnoceni_pripominek.htm, aktualizován: 02.01.2024, publikován: 02.01.2024